Thỏa thuận chung

Viết bởi Hưng VIVUNET ngày . Đăng trong Chính sách

Khi người dùng sử dụng dịch vụ của XayWeb.com đồng nghĩa với khách hàng “Người dùng” phải tuân thủ theo các chính sách (Chính sách bảo mật thông tin, Bảo hành, Chính sách thanh toán và hoàn lại tiền)

Chính sách đổi trả và hoàn tiền

Viết bởi Hưng VIVUNET ngày . Đăng trong Chính sách

Chính sách đổi trả hoàn tiền

I. VỀ ĐỔI TRẢ SẢN PHẨM, DỊCH VỤ

Tại XayWeb.com Chúng tôi cho phép khách hàng có thể tạm ngưng sử dụng dịch vụ, Hoặc thanh lý dịch vụ trên cơ sở nhất trí giữa 2 bên và hoàn tất các khoản phí liên quan. Chúng tôi không chấp nhận việc khách hàng đổi website, trả lại web, dịch vụ đã thiết kế trước đó “Trường hợp này sẽ không được chấp nhận và không nằm trong danh mục hoàn trả lại tiền, phí liên quan”

Chính sách bảo mật thông tin

Viết bởi Hưng VIVUNET ngày . Đăng trong Chính sách

1- Mục đích và phạm vi thu thập thông tin
Thuật ngữ “Thông tin cá nhân” trong Chính Sách này nghĩa là thông tin nhận diện hoặc có khả năng nhận diện danh tính cá nhân của khách hàng. Những loại thông tin cá nhân mà chúng tôi xử lý (có thể khác nhau theo phạm vi quyền hạn dựa trên luật pháp hiện hành) bao gồm: