Chính sách đổi trả và hoàn tiền

Viết bởi Hưng VIVUNET ngày . Đăng trong Chính sách

Chính sách đổi trả hoàn tiền

I. VỀ ĐỔI TRẢ SẢN PHẨM, DỊCH VỤ

Tại XayWeb.com Chúng tôi cho phép khách hàng có thể tạm ngưng sử dụng dịch vụ, Hoặc thanh lý dịch vụ trên cơ sở nhất trí giữa 2 bên và hoàn tất các khoản phí liên quan. Chúng tôi không chấp nhận việc khách hàng đổi website, trả lại web, dịch vụ đã thiết kế trước đó “Trường hợp này sẽ không được chấp nhận và không nằm trong danh mục hoàn trả lại tiền, phí liên quan”

II. HOÀN LẠI TIỀN

Chế độ thanh toán và hoàn trả chi phí
– Đối với các dịch vụ đang sử dụng, khách hàng sẽ được thông báo 15 ngày trước khi hết hạn. Việc thanh toán trễ phải được thông báo cho chúng tôi và được chúng tôi chấp nhận. Nếu khách hàng không thanh toán trong vòng 7 ngày kể từ ngày nhận được thông báo, chúng tôi sẽ đình chỉ dịch vụ cung cấp cho khách hàng và không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiệt hại nào của khách hàng do sự đình chỉ dịch vụ.

* Hoàn trả phí, lệ phí
Chúng tôi sẽ HOÀN trả chi phí cho khách hàng trong trường hợp sau;
– Chúng tôi không tiếp tục cung cấp những dịch vụ mà khách hàng đã thanh toán
– Trường hợp máy chủ bị ngưng hoạt động
– Qúy khách đã gửi thanh toán mà dịch vụ chưa cài đặt hoặc cài đặt không thành công

Ngoài những trường hợp trên Chúng tôi không hoàn trả trong bất kỳ trường hợp nào

* Không hoàn trả phí, lệ phí
Chúng tôi sẽ KHÔNG trả chi phí cho khách hàng trong trường hợp sau;
– Chúng tôi xóa dữ liệu do khách hàng vi phạm các điều khoản dịch vụ được ghi tại mục I “Điều khoản và các quy định sử dụng”
– Người sử dụng tài khoản vi phạm các chính sách bảo mật, quy định của máy chủ
– Khách hàng sử dụng dịch vụ đơn thuần vào những mục địch khác, vi phạm pháp luật, truyền bá trái phép…
– Khách hàng không sử dụng mà chuyển sang nhà cung cấp khác
– Ngưng hoạt động website do lạm dụng tài nguyên máy chủ
– Máy chủ web hosting, Tên miền, Trang web đang sử dụng bị hacker tấn công… Hay do ISP các địa phương, Lãnh thổ
– Các lỗi cố ý, cố tình phá huỷ để nhận chính sách
– Phí cài đặt (nếu có)
– Chí chuyển khoản, Phí giao dịch
– Phí đăng ký tên miền, hosting (trong bất kỳ trường hợp nào)
– Các khoản phí khác (nếu có)